The Hotel Venus
joomla

Hoteru bînasu (2004) on IMDb

Japan / 2004 /125 min /Drama

Production:   Venus Pictures

 

Director: Hideta Takahata

Writer: Tetsuro Aso

Cinematographer: Jun Nakamura

Editing: Hideta Takahata

Production Yuji Tsuzuki

Producers: Yasushi Ogawa, Kuga Maeda, Masao Teshima, Yuichiro Eto

 

Cast: 

Tsuyoshi Kusanagi - Chonan

Miki Nakatani - Wife

Teruyuki Kagawa - Doctor

Park Jung Woo - Gai

Heui Ko To - Sai

Jo Eun-ji - Soda

Lee Jun Ki - Boy

Masachika Ichimura - Venus

Masato Ibu

Takashi Matsuo - flower shop owner

Masanobu Katsumura

Yoji Tanaka - policeman A

Pete Plum - duster

Rizumu Kaneko - Chonan's lover

Ji Hyun-woo

 

Date of filming: 2004

Location: Vladivostok.

Actors Vladivostok: 

 

Photos from the set.

bodybuilding